Child10 är en stiftelse som arbetar mot människohandel och sexuell exploatering av barn. Det gör vi genom att både förbättra stödet till barn som utsätts och samtidigt som vi driver igenom faktiska förändringar i lagstiftning och offentligt stöd som skyddar barn som utsätts. Trots att vårt team är ganska litet har vi bara det senaste året drivit igenom ett flertal nya utredningar och förslag från regeringen och oppositionen.

Senaste åren ser vi en ökning av flickor i Sverige som utsätts. Det finns tyvärr barn över hela Sverige, på motsvarande varje gymnasieskola, som köps och säljs för att tvingas utföra sexuella handlingar på vuxna män.

Mycket arbete återstår och vi behöver bli fler! Child10 söker nu modiga företag som inte duckar för den mörkaste utsattheten och de jobbigaste frågorna och som vill finansiera en del av en tjänst hos oss. Det skulle göra enormt stor skillnad för vårt arbete – och därmed för de barn som riskerar att utsättas.Du kan enkelt fylla i formuläret nedan och signera direkt för ett färdigt månadsavtal.

Stort tack för ditt stöd!

Hälsningar
Jacob Flärdh 
Generalsekreterare, Stiftelsen Child10
jacob@child10.org 
0708 - 63 41 41

Child10

Månadsstöd Företag


Mellan STIFTELSEN CHILD10 och  

AVTAL

Detta avtal (”Avtalet”) har denna dag träffats

MELLAN:

 1. Stiftelsen Child10, org.nr 802481-5949, Prästgatan 18A 11129 Stockholm (”Child10”);

  och

 2.   , org.nr , (”Givaren”).,

Parterna ovan benämns härefter gemensamt som ”Parterna”

Givaren beslutat att stödja Child10 genom ett finansiellt stöd med ett belopp om

 •    kronor per månad

  i

 •    månader

Från och med .

Syftet med stödet är att stärka Child10s arbete mot människohandel och andra former av sexuell exploatering av barn genom stöd. Det avtalet stödet får endast användas av Child10 till allmännyttiga ändamål.

Child10 är genom detta avtal skyldiga att:

 1. Fakturera Givaren månatligen eller under annat överenskommet längre intervall under avtalsperioden med 30 dagars betalningsvillkor.
 2. Löpande under avtalstiden och enligt överenskommelse rapportera till Givaren hur stödet används.
 3. Förse Givaren med kommunikationsmaterial som ”Företagspartner”, kortare uppdateringar, bilder eller annat på förfrågan och vid behov för Givaren att använda i egen kommunikation.

Givaren har genom detta avtal rätt att använda och beskriva Child10s ändamål och arbete på egen hemsida och social medier och i övrig kommunikation, med tredje man.

Avtalet träder ikraft när det har undertecknats av Parterna och gäller 24 mån efter signerat avtal . Avtalet har upprättats i digitalt exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Jacob Flärdh
Signed On: November 16, 2021


Signature Certificate
Document name: Månadsstöd Företag
lock iconUnique Document ID: abd24ae442895d7ac8f6de90fea33084023b68eb
Timestamp Audit
November 9, 2021 9:54 am CESTMånadsstöd Företag Uploaded by Jacob Flärdh - jacob@child10.org IP 83.248.137.245