Slipping through the net

Människohandel och andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn på eller genom digitala plattformar

Människohandel och andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn är ett av vår tids värsta övergrepp mot barns rättigheter. I och med att fler människor får tillgång till internet så är människohandeln och exploateringen av barn nu mer inte begränsad till gator, parker och lägenheter utan kan ske vart som helst, när som helst. Den ökade användningen av digitala verktyg skapar nya miljöer där förövare kan nå och utnyttja barn på eller genom nätet, med allt mindre risk för att bli upptäckta eller dömda. Nationella och internationella lagar och policies släpar långt efter och leder till genomgripande brister i att säkerställa ett holistiskt skyddsnät till de utsatta och i att döma förövare.

FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå, UNODC rapporterar att en tredjedel av alla offer för människohandel i världen uppskattas vara barn och att den ekonomiska tillbakagång som pandemin orsakat gör att redan utsatta barn blir än mer utsatta (2021). Den växande användningen av digitala sociala miljöer tillsammans med nya sätt för förövare att ta kontakt med barn gör att allt fler barn blir kontaktade och utnyttjade av förövare.

Olika digitala plattformar och sidor har i vissa fall ersatt kopplariverksamheterna som tidigare sammanfört förövare med sina offer och möjliggjort att förövare kan ta kontakt direkt med barn för såväl övergrepp som vidare exploatering. Den digitala miljön möjliggör även nya sätt att utföra människohandel och andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn såsom genom livesända övergrepp där förövare kan se, och ibland även beställa att barn utnyttjas i realtid. I dessa fall blir barn utsatta för människohandel och utnyttjande av en förövare framför en kamera där dennes utsatthet kan ses av tusentals andra förövare på andra sidan skärmen. Ofta filmas även utnyttjandet och kan ses om och om igen samt spridas och säljas vidare. EU:s senaste strategier gällande bekämpandet av människohandel samt barns rättigheter betonar även de vikten av att arbeta mot människohandlares nya arbetssätt när allt fler delar av människohandelskedjan sker digitalt.

För att lyckas eliminera människohandel och andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn krävs att samtliga aktörer i samhället samverkar och där såväl offentliga, ideella och kommersiella aktörer gemensamt arbetar för att ligga steget före dem som utnyttjar barn. Därför har Child10 valt att under 2022 fokusera på hur olika verktyg och plattformar online påverkar den den nya digitala människohandeln och kommersiella sexuella exploateringen av barn. Vi behöver nu din hjälp att identifiera de mest framstående och dedikerade aktörerna i Europa som kämpar för att motverka att barn utsätts för människohandel och andra former av kommersiellt sexuellt utnyttjande på eller genom nätet. Endast när vi går tillsammans och gemensamt arbetar för barns rättigheter kommer vi lyckas förhindra människohandel och andra former av kommersiell sexuell exploatering!

De tio utvalda pristagarna kommer att: 

– Bjudas till Sverige för ett tre dagar långt, lösningsorienterat toppmöte samt en prisutdelning för att ta emot sitt pris

– Arbeta tillsammans genom att dela erfarenheter med varandra, diskutera gemensamma utmaningar och lösningar samt skapa driva gemensamt påverkans- och kampanjarbete för att uppmärksamma och förhindra trafficking och sexuell exploatering av barn

– Erhålla ett stödprogram med såväl organisatoriskt som individuellt stöd för att stärka, utveckla och skapa hållbarhet i sin organisation. 

– Erhålla en prissumma på 100’000 kronor från Child10s huvudpartner H.M. Drottning Silvias stiftelse

KRITERIER:

Du kan nu nominera organisationer i Europa till Child10 2022 Award. Alla nomineringar kommer att granskas av en urvalskommitté enligt följande kriterier:

Pristagaren har visat modigt, outtröttligt och effektivt arbete för att stödja barn som utsatts för människohandel och kommersiell sexuellt exploatering där förövarna använt sig av digitala verktyg eller som på ett förebyggande sätt minskar risken för att barn utsätts.

Pristagaren har ett starkt människorättsbaserad arbetssätt där barn ses som rättighetsbärare i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Pristagaren visar en vilja att  – och en tro på – samarbete och gemensamma åtgärder för att motverka exploatering av barn.

Pristagaren arbetar operativt i Europa med att stödja barn som befinner sig i, eller i risk för, människohandel och kommersiellt sexuellt exploatering på eller genom nätet.

Vi uppskattar verkligen att du tar dig tid att nominera din kandidat till Child10 Award 2022. Det är bara genom att arbeta tillsammans och stötta varandra som vi kan stoppa människohandel av barn!