fbpx

Girls’ rights have no price!

Sexuell exploatering av flickor i Sverige och Europa

Människohandel och sexuell exploatering av flickor antas ofta vara något som sker i det fördolda, i en avlägsen och dunkel del av vårt samhälle. Men systematiskt och villkorslöst utnyttjandet av minderåriga flickor är något som sker dagligen, över hela landet. I Sverige identifierades 49 barn i människohandel under 2019, en siffra vi med säkerhet kan säga är långt ifrån verkligheten och det antal som faktiskt har utnyttjats, dels för att barn inte alltid identifieras som barn, men främst för att enbart en försvinnande del kommer till myndigheternas kännedom.

Den inhemska människohandeln i Sverige tar sig många olika uttryck. Begrepp som Sugardating förskönar och döljer en del av exploateringen samtidigt som stora delar av handeln med flickors kroppar sker på nätet.  För många flickor födda i Sverige som tvingas till sexuell exploatering, sker det under tonåren, inte sällan redan när de är runt 13-14 år. Det kan handla dels som ett självskadebeteende, inte sällan som en konsekvens av tidigare övergrepp, men också om systematiska hot och våld som tvingar ett barn in i sexuell exploatering, eller genom en stark press från omgivningen om att ha råd med senaste väskan eller resan. Ofta sker exploateringen genom annonser på nätet där män tipsar varandra eller arrangerar möten där flickorna utsätts för brutala övergrepp. Under de senaste åren har vi också haft ett antal fall där män sålt sina minderåriga flickvänner till vänner och bekanta eller genom öppen annonsering. Samtliga dessa exempel handlar om ett utnyttjande inom ramen för en maktrelation, där förövaren antingen genom sin ålder, våldskapital, flickans upplevda beroende av den vuxna eller ersättning i form av pengar eller resor och produkter utövar påtryckning och makt för att själv eller låta andra begå övergrepp. 

Global Report on Trafficking från United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) visar att drygt var tredje offer för människohandel är barn, främst flickor. Flickor och kvinnor utgör 95% av människohandeln för sexuell exploatering och i Västeuropa kommer 3 av 4 människohandelsoffer utifrån, antingen från Östeuropa (ex. Rumänien och Bulgarien) eller Sub-Sahara (ex. Nigeria, Kongo). Flickor från fattiga områden i Östeuropa lockas och luras in i situationer där de utsätts för sexuella övergrepp. Handeln med flickor från andra delar av världen har sedan Europa stängde gränserna och barn sätts i förvar vid ankomstländerna ändrat karaktär för att fortsatt kunna transportera flickor upp i norra Europa. ID-kontroller idag är fokuserade på att bevisa att barnet är just över 18 år, vilket gör att flickor tvingas uppge en ålder över 18 för att undvika omhändertaganden. Framförallt rör detta flickor från Centralafrika. Flickor utifrån Europa lever ofta under starkt hot om sitt eget eller sin familjs liv och i tron om att myndigheter vill dem illa och är därför ofta själva oerhört rädda för att bli upptäckta.

Child10 kommer under 2021 att fokusera på handel och exploatering av flickor för sexuella övergrepp, i Europa men särskilt också i Sverige. Vi kommer uppmärksamma och arbeta mot såväl människohandel av flickor utifrån Sverige som tvingas hit för att utnyttjas men också den inhemska exploateringen av flickor, födda i Sverige, som tvingas till systematiska övergrepp av, framför allt vuxna män.

Anmälningstiden pågår fram till måndagen den 15 juni.
De tio organisationerna som blir Child10 Awarded Members kommer att:

 • Delta i en tre-dagars konferens i Sverige för att utveckla och förbättra sitt arbete och planera för gemensamma insatser samt tilldelas sitt pris under en prisceremoni
 • Arbeta tillsammans med de andra deltagarna för att utveckla gemensamma åtgärder, projekt och påverkansinsatser för att motverka människohandel och sexuell exploatering av flickor i Europa
 • Få möjlighet till verksamhetsstöd genom ett skräddarsytt stödprogram för att stärka arbetet i deras organisation samt ett bidrag på 10’000 US dollar.

 

Kriterier:

 • Vi inbjuder dig nu att nominera kandidater till Child10 2021 Award. Alla nomineringar kommer att granskas av en urvalskommitté enligt följande kriterier:
 • Pristagaren har visat på ett outtröttligt och förändringsdrivet arbete för att stödja flickor som är offer för människohandel och sexuell exploatering, eller som på ett förebyggande sätt minskar risken för att flickor blir offer för människohandel och sexuell exploatering.
 • Pristagaren har ett starkt rättighetsbaserad arbetssätt där barn ses som bärare av sina egna rättigheter i enlighet med FN: s barnkonvention.
 • Pristagaren har potential för, och stark tro på, samarbete och gemensamma insatser tillsammans med övriga Child10 pristagare
 • Pristagaren driver ett operativt arbete för att stödja flickor som är eller riskerar att utsättas för människohandel eller exploatering för sexuella övergrepp i minst ett europeiskt land.
 • Vi uppskattar verkligen att du tar dig tid att nominera din kandidat till att bli Child10 Awarded Member 2021. Endast tillsammans kan vi stoppa människohandel och exploatering av barn!

Submit your nomination

  English